Галя Кирилова Георгиева

ЗДУД, учител по ИТ и Математика
Email: gala76@abv.bg
Месторабота:
гр. Костинброд 2230
                        облaст Софийска
                         ул. " Христо Смирненски "22


 Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина и Селско Стопанство "Св. Георги Победонасец"


https://sites.google.com/site/pgvmsskostinbrod/


pgvmss.com


БЛОГ ПГВМСС


Забележка: Портфолиото е отворено винаги за добавяне на още информация - не е окончателно.